• Home
  • Ouderinformatie

Informatie voor ouders

Onderwijsaanbod

In samenwerking met het VO wordt het accent gelegd op het behalen van een VMBO BBL/KBL diploma. Ook kunnen leerlingen een staatsexamen TL diploma behalen. Leerlingen leren in de verschillende fasen zichzelf en hun interesses kennen en wordt er gekeken welke vaardigheden leerlingen nodig hebben om zich verder te ontwikkelen in de gekozen uitstroomrichting. Voor de staatsexamens VMBO TL biedt VSO de Sprong twee profielen/ sectoren aan, economie en Landbouw. Leerlingen krijgen daarnaast de mogelijkheid om een keuzevak te kiezen binnen het onderwijsaanbod van VSO de Sprong. 

DOWNLOAD SCHOOLTIJDEN EN ONDERWIJSAANBOD 

Ziek/afwezig

Wanneer een leerling ziek is moeten ouders/verzorgers dit melden voor 8.30 uur bij de verzuim coördinator via het telefoonnummer: 0343-431393 (optie 1). Als een leerling op medische gronden geen lessen kan volgen, dan vragen we daarvoor een doktersverklaring ter bevestiging. Leerlingen die regelmatig afwezig zijn door ziekte kunnen worden opgeroepen door de schoolarts. De schoolarts kan beoordelen of er sprake is van medische redenen voor het verzuim. 

Verlof

Binnen de schooltijd mag geen verlof opgenomen worden. Wel zijn er uitzonderingen op deze regel. Als u een bijzondere reden heeft waarom uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels van zo’n uitzondering houden. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen leerlingen extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. Leerlingen hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Een aanvraag voor verlof moet schriftelijk worden ingediend bij de locatieleider. 


Meer informatie of aanmelden?

Neem contact met ons op

roundicon-call

0343-431 393

roundicon-mail

Verstuur een mail

roundicon-aanvragenzorg

Contactformulier