Ontwikkelperspectiefplan

Leerlingen_ontwikkelperspectiefplan_ontwikkelperspectiefplan
De school is verplicht om voor elke leerling in het (voortgezet) speciaal onderwijs een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op te stellen. Dat gebeurt binnen 6 weken na het starten op school. Het plan beschrijft de onderwijsdoelen en de ondersteuning voor een schooljaar.

Een leerkracht stelt het OPP definitief vast. Daarna bespreken we dit plan met u en uw kind. Aan het einde van het schooljaar vindt er een evaluatie plaats. Ook deze evaluatie bespreken we met u.

Vragen aan VSO De Sprong?

Neem contact met ons op

roundicon-call

088-779 31 50

roundicon-mail

infomaarsbergen@desprong.nl

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier