Zorgplicht

Leerlingen_Passend-onderwijs_zorgplicht
De Sprong is verplicht om een meldcode te gebruiken als wij huiselijk geweld en kindermishandeling vermoeden. Ook kan de school een schoolarts inschakelen als een leerling vaak ziek is. Of als we ons zorgen maken over zijn of haar gezondheid.

We staan in voortdurend contact met de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar voert regelmatig preventieve gesprekken met leerlingen op school om schooluitval te voorkomen.

Vragen aan VSO De Sprong?

Neem contact met ons op

roundicon-call

088-779 31 50

roundicon-mail

infomaarsbergen@desprong.nl

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier