Doelen

Onderwijs_School_doelen

Elk schooljaar maakt De Sprong een jaarplan. Hierin omschrijven we de doelen voor dat schooljaar. Dit schooljaar staan onder meer de volgende doelen
centraal:

  • Het realiseren van een integraal dagprogramma onderwijs-zorg (08.00-20.00 uur). Het dagprogramma komt tot stand door een optimale samenwerking met Pluryn locatie Lindenhorst. Zo is er binnen het drukke onderwijsprogramma maximaal aandacht voor de zorgbehoefte van leerlingen.
  • Optimale samenwerking met ketenpartners, VSO de Sprong en VSO Heuvelrug College om leerlingen een passend onderwijstraject aan te bieden.
  • Het leveren van maatwerk in het onderwijs aan leerlingen.
  • Ouderbetrokkenheid bij ons onderwijs.
  • Een stagebeleid passend bij de mogelijkheden van leerlingen die les krijgen in een gesloten setting.


Vragen aan VSO De Sprong?

Neem contact met ons op

roundicon-call

088-779 31 50

roundicon-mail

infomaarsbergen@desprong.nl

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier