Doelen

Elk schooljaar maakt De Sprong een jaarplan. Hierin omschrijven we de doelen voor dat schooljaar. In het schooljaar 2017-2018 staan de volgende doelen centraal:

  • Optimale samenwerking met het regulier onderwijs om te komen tot diplomering van het vervolgonderwijsaanbod op VSO de Sprong
  • Een optimale samenwerking met het Vakcollege Maarsbergen om terugkeer naar regulier vmbo te realiseren
  • Een optimale samenwerking met het VSO Heuvelrug College om leerlingen een passend onderwijstraject aan te bieden
  • Een optimale samenwerking met Intermetzo zorg om binnen de intensieve onderwijsarrangementen leerlingen en ouders/verzorgers ook in zorgbehoefte te kunnen begeleiden
  • Het leveren van maatwerk bij het leren van leerlingen
  • Ouders meer bij ons onderwijs betrekken


Vragen aan VSO De Sprong?

Neem contact met ons op

roundicon-call

0343-431 393

roundicon-mail

infomaarsbergen@desprong.nl

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier