Missie en visie

Onderwijs_School_missie-en-visie

Missie

Iedere leerling is uniek in wie hij is, hoe hij is, wat hij meemaakt en wat hij wil. Wij baseren ons werk op deze overtuiging. Ouders en leerling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kiezen voor een positieve benadering en begeleiding met een duurzaam effect. Het gewone leven is hierbij ons referentiekader. Wij bieden onze leerlingen trajecten in een veilige, gestructureerde omgeving. Daarbinnen kunnen ze oefenen met de nieuw aangeleerde kennis en vaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van arbeid of dagbesteding.

Zo investeren we in de leefbaarheid van de (lokale) samenleving. Onderwijs is een belangrijke bouwsteen in deze trajecten, in combinatie met verblijf, behandeling en/of begeleiding. Het is onze doelstelling om alle leerlingen die resultaten te laten behalen die vooraf zijn afgesproken. We willen dat ze een goede plek vinden in de maatschappij en kunnen doorstromen naar een reguliere vervolgopleiding.

Visie

Pluryn wil bijdragen aan een optimaal resultaat voor alle leerlingen op basis van cognitieve mogelijkheden en gedragsmatige vaardigheden. Dat resultaat moet passen bij het niveau en de ambitie van de leerling. Waar nodig bieden we specifiek onderwijs aan deze jongeren, ter aanvulling op het werk van anderen.

Vragen aan VSO De Sprong?

Neem contact met ons op

roundicon-call

088-779 31 50

roundicon-mail

infomaarsbergen@desprong.nl

roundicon-aanvragenzorg

contactformulier