De school

De Sprong bestaat uit twee locaties, locatie Maarsbergen en locatie Zeist.
In de zomer van 2023 zullen deze twee locaties onder één dak komen in Maarsbergen. Daarom zal er een grondige renovatie plaatsvinden van het huidige gebouw zodat de school geschikt is voor deze beide doelgroepen. 

Locatie Zeist verzorgt onderwijs aan leerlingen die in de (gesloten) jeugdzorg zijn opgenomen. Wanneer de machtiging voor gesloten jeugdzorg stopt, stopt ook het onderwijs op locatie Zeist. Wanneer leerlingen starten in het onderwijs wordt met hen gekeken naar de leerroute die zij vóór hun komst volgden op de school van herkomst. Locatie Zeist sluit daar zoveel mogelijk op aan. 

Locatie Maarsbergen verzorgt onderwijs aan leerlingen in twee stromen. De ene stroom herbergt leerlingen die opgenomen zijn op Valkenheide (open jeugdzorg, verzorgt door Pluryn). De andere leerlingenstroom bestaat uit leerlingen die extern worden aangemeld. Deze leerlingen wonen thuis bij hun ouders/verzorgers en hebben (nog) geen link met Pluryn, maar zijn wel aangewezen op een VSO school. Ouders kunnen hun zoon of dochter aanmelden als zij een TLV hebben. Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door het samenwerkingsverband. Meer informatie daarover is op te vragen bij de huidige school van de leerling of bij de Sprong: 0343-431393.