Leerroutes

VSO de Sprong Plus biedt waar nodig maatwerk en zoekt afstemming met alle betrokkenen rondom de leerling. De leerlingen werken aan hun eigen perspectief met hun eigen pedagogische en didactische doelen. Deze zijn opgenomen in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

VSO de Sprong Plus biedt drie uitstroomprofielen aan, vervolgonderwijs en arbeid, dagbesteding. VSO de Sprong Plus biedt daarbinnen drie leerroutes, te weten:

Leerroute TL Staatsexamen
Leerroute Op weg naar werk met scholing
Leerroute Op weg naar werk met ondersteuning