Leerroutes

VSO de Sprong Lindenhorst biedt waar nodig maatwerk en zoekt afstemming met alle betrokkenen rondom de leerling. De leerlingen werken aan hun eigen perspectief met hun eigen pedagogische en didactische doelen. Deze zijn opgenomen in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

VSO de Sprong Lindenhorst biedt 3 uitstroomprofielen aan, vervolgonderwijs en arbeid, dagbesteding. VSO de Sprong Lindenhorst biedt daarbinnen 3 leerroutes, te weten:

Leerroute TL Staatsexamen
Leerroute Op weg naar werk met scholing
Leerroute Op weg naar werk met ondersteuning