Leren door Doen

Voor veel leerlingen geldt dat leren makkelijker verloopt wanneer ze kunnen doen in plaats van te leren via instructie en boeken. We hebben ons onderwijs daarom praktisch ingericht. Ook de leerlingen die een theoretische leerweg volgen maar de lange lesdagen niet volhouden maken gebruik van de afwisseling met praktijkvakken. Samen met de leerling wordt een passend leertraject samengesteld zodat de leerling optimaal profiteert van het onderwijs.