Ons onderwijs


Op de Sprong, locatie Maarsbergen kunnen leerlingen aangemeld worden door ouders en/of verzorgers. Onze leerlingen komen vaak van het S(B)O, een reguliere basisschool of voortgezet (speciaal) onderwijs. Leerlingen kunnen met een TLV, afgegeven door het samenwerkingsverband, bij ons een volledige opleiding voor het voortgezet onderwijs doorlopen. we richten ons daarbij op twee profielen: vervolgonderwijs en arbeid. 

Voor leerlingen die op Valkenheide opgenomen worden (bij Pluryn-zorg) geldt vaak een tijdelijke opname. Wanneer de opname stopt gaat de leerling vaak terug naar de woonplaats waar het vandaan kwam. Die woonplaats kan te ver weg liggen van de Sprong waardoor er een andere passende onderwijsplek voor de leerling gezocht gaat worden in de eigen regio. Soms is dat de school van herkomst, maar het kan ook een andere school zijn. ​

We werken daarom intensief samen met de diverse ketenpartners. We hebben dagelijks contact met Pluryn-zorg, leerplichtambtenaren, samenwerkings-verbanden, wijkteams enzovoort. Onze commissie voor de begeleiding is verantwoordelijk voor deze leerlingzorg. Deze commissie bestaat uit twee gedragswetenschappers, een intern-begeleider en een onderwijskundig voorzitter (de teamleider).

De commissie houdt daarnaast intensief contact met de mentor van de leerling. De mentor (vaak een van de leraren) is de spin in het web rond de leerling. Alle communicatie vindt via de mentor plaats.​ 

Locatie Zeist
Op locatie Zeist volgen leerlingen onderwijs omdat ze opgenomen zijn in de gesloten jeugdzorg. Wanneer de machtiging voor opname in de jeugdzorg stopt, stopt ook het onderwijs en wordt er gezocht naar een passende vervolgplek. Leerlingen verblijven dus tijdelijk binnen het onderwijs. De school werkt daarom met toeleidingsarrangementen waarin de leerlingen een perspectief geboden wordt voor de toekomst. Het is voor ouders of verzorgers niet mogelijk hun zoon/ dochter/pupil aan te melden voor dit onderwijs. Aanmelding verloopt alleen via Pluryn zorg (na een rechterlijke machtiging).