Op weg naar Werk met Ondersteuning

De leerlingen die toewerken naar een beschutte arbeidsplek, volgen de leerroute Op weg naar Werk met Ondersteuning. In deze leerroute ligt de nadruk nog meer dan in de andere leerroutes op 'Leren door Doen'. Er wordt vooral gewerkt aan sociaal emotionele vaardigheden en basisvaardigheden die nodig zijn om zelfredzaam te zijn. 
Leerlingen in deze leerroute stromen veelal uit naar:
# een werkplek in het vrije bedrijf (met participatie instrumenten als loonkostensubsidie en/of aanvullende ondersteuning);
# een beschutte werkplek (met individuele of groepsgewijze begeleiding).

De leerlingen in de leerroutes uitstroomprofiel arbeid kunnen naast het reguliere onderwijsprogramma ook werken aan arbeidsgerichte en branche erkende certificaten, waar we in de komende schooljaren ons aanbod in gaan vergroten.