VSO De Sprong Maarsbergen

U kunt uw kind gedurende het hele jaar aanmelden op VSO de Sprong Maarsbergen. Wanneer uw kind niet op het terrein van Valkenheide woont, is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) noodzakelijk om bij ons op school onderwijs te kunnen volgen.

Meer informatie over een tlv kunt u krijgen via de eigen school, het samen-werkingsverband of via het telefoonnummer van de Sprong: 0343-431393

Op deze pagina vindt u informatie over onze leerroutes, de Zorg voor de Leerling en praktische informatie.