Theoretische leerweg

De leerlingen deze leerroute volgen een programma op het niveau VMBO-TL. De leerlingen kunnen een volledig TL diploma behalen via staatsexamens . Leerlingen kunnen daarna doorstromen naar het vervolgonderwijs op het ROC op niveau 3 of 4 of doorstromen naar een HAVO-opleiding. Tussentijdse doorstroming naar regulier voortgezet onderwijs kan ook een optie zijn. Deze inschatting zal doorgaans worden gebaseerd op (toets)gegevens over schoolvorderingen, motivatie, intelligentie en beschermende en belemmerende factoren. Bij vertrek van onze school is deelname aan examens nog steeds mogelijk via de Staatsexamens, dus voor leerlingen die uitstromen naar een andere regio blijft het afronden van de leerroute mogelijk.

Tevens kunnen jongeren met een specifieke begaafdheid op een bepaald gebied, examen doen in een beperkt aantal vakken. Afhankelijk van de gekozen vakken en richting in het vervolg kunnen deze leerlingen soms ook succesvol doorstromen naar vervolgonderwijs zonder het volledige diploma te halen.